ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΧΑΝΙΩΝ PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
* Λειτουργικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (CEBOS), περίοδος 2001 – 2003, πρόγραμμα ICT.
* Δίκτυο για τη χρηματοδότηση περιφερειακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (FINNETSME), πρόγραμμα INTERREG – EAST, περίοδος 2004 – 2007, www.finnetsme.org
* Διαπεριφερειακές Επιχειρηματικές ομάδες (Ε-TEAMS), πρόγραμμα INTERREG – EAST , περίοδος 2004 – 2007, www.etams.ae.katowice.pl
* Αειφόρος χρήση ενέργειας σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, ( SETCOM), πρόγραμμα ΙΕΕ, περίοδος 2008 – 2011.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Αύγουστος 2008 03:40