ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SETCOM PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

(Sustainable Energies in Tourism Dominated Communities)

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται την περίοδο Οκτώβριος 2008 έως Απρίλιος 2011 (30 μήνες) ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe. Συμμετέχουν 11 Ευρωπαίοι Εταίροι με επικεφαλής το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του POTSDAM στη Γερμανία, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει η Θερμοκοιτίδα Χανίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.408.243 €.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι :

Α) Η ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των τουριστικών επιχειρήσεων, των τουριστών και των τοπικών φορέων στις περιφέρειες που υλοποιείται το πρόγραμμα.

Β) Ο σχεδιασμός τοπικών ενεργειακών προγραμμάτων στις συμμετέχουσες περιφέρειες, σύμφωνα με τους στόχους της Ε.Ε.

Γ) Η πανευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση σε θέματα «Αειφόρου ενεργειακού τουρισμού».

Οι προαναφερθέντες στόχοι συμπίπτουν με τους στόχους του Ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τον Αειφόρο Τουρισμό.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Αύγουστος 2008 03:36